Rõ ràng nó đã hỏng!

Một cảnh sát giao thông chặn chiếc xe chở 3 người và kiểm tra nồng độ cồn trong máu tài xế. Kết quả: Vượt mức cho phép.
– Máy thử này hỏng rồi – Gã tài xế gào lên – Vợ tôi chả uống tí rượu nào. Thử kiểm tra cô ấy xem.
Viên cảnh sát đồng ý, nhưng kết quả tương tự.

– Thấy chưa? Rõ ràng nó đã hỏng!Gã tài xế gào lên lần nữa☺

Rõ ràng nó đã hỏng!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Developed by thianhphatgiao2020.com DMCA.com Protection Status