Rẻ hơn☝

Tèo vào tiệm chọn mua móc áo, chọn mãi mà vẫn không mua được cái nào. Anh ta thở dài hỏi người bán hàng:
– Còn loại mắc áo nào rẻ hơn không?
– Có đấy! 10.000 đồng một cân.
– Mắc áo bán theo cân ư?
– Phải, chúng nhỏ và cứng, có thể đóng thẳng vào tường☝
Rẻ hơn☝

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Developed by vietnamxp.com DMCA.com Protection Status