Quà valungtung đấy☺

Tí: Hôm qua còn vui vẻ đón Valentin mà hôm nay mặt mũi làm sao thế?
Tèo: Quà valungtung đấy✋

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận