Quá khả năng

– Nàng: Sau này nếu tớ trở thành ca sĩ thì cậu làm cận vệ cho tớ nhé.
– Chàng: Không đâu!
– Nàng: Sao thế?
– Chàng: Một, hai người thì tớ có thể đối phó chứ toàn bộ khán giả nổi giận thì tớ chết mất.
– Nàng: Hừ! Đứng lại!

Quá khả năng

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Developed by vuonlanhuyenvinh.com DMCA.com Protection Status