Quả gì?

– Tèo: Tí ơi! Tao đố mày biết quả gì đập thì sống mà không đập thì chết!
– Tí: Làm gì có quả đấy
– Tèo: Có chứ. Đấy là quả tim
– Tí: Ừ nhỉ?

Quả gì?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Developed by thianhphatgiao2020.com DMCA.com Protection Status