Phật say

1/5 - (1 vote)

Truyện cười phật say

Làng Thụy Chương xưa là một làng nổi tiếng về nấu rượu. Rượu ở đây thơm ngon đặc biệt.

      Mé trước làng ở ven hồ Tây có một ngôi chùa nhỏ. Thời Lê Trung Hưng, chùa đổ nát chỉ còn trơ một pho tượng tay chống gậy, xiêu vẹo, nghiêng ngả.

      Một hôm Quỳnh vào làng mua rượu, thấy pho tượng như vậy, mới làm mấy câu thơ
đùa:

      Ông đứng chi mà đứng mãi đây?
Dập dềnh như tỉnh lại như say,
Vãi nào đã chuốc cho ông rượu?
Còn có cho vay một nậm đầy?

      Tương truyền từ đó, dân làng ai cũng gọi tượng là “Phật say”.

Truyện trạng Quỳnh khác:

  • Bà banh hết cả thiêng
  • Cúng thần hoang
Nguồn: http://cuoinghiengcuoinga.blogspot.com/

Phật say

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top

DMCA.com Protection Status