Phản ứng dây chuyền là gì?

Giáo sư hỏi Tèo:
– Phản ứng dây chuyền là gì?
– Thưa giáo sư, giống như khi ta bơi theo để bắt một con cá chép thì phía sau có một con cá sấu đang đuổi theo ta…

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận