Phân biệt

Hai chú bé một da đen, một da trắng vừa sinh ra đã chết, linh hồn cả hai bay lên thiên đàng, gặp thánh Pie. Thánh nhìn chú da trắng rồi mỉm cười thật dễ thương : con mới sinh ra đã chết, ta sẽ cho con một đôi cánh, con sẽ làm thiên sứ. Quay sang chú đen, thánh mỉm cười còn dễ thương hơn : ta cũng cho con một đôi cánh. Chú đen mừng rơn. Con cũng làm thiên sứ??. Không con sẽ làm con muỗi.

Phân biệt

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Powered by ngọc.vn DMCA.com Protection Status