Ở đây cũng có

Bác sĩ hỏi bệnh nhân để ghi vào bệnh án:

– Ông có uống rượu chứ?

Mặt bệnh nhân tươi hẳn lên:

– Thưa bác sĩ, ở đây cũng có ạ?

Rate this post

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận