Nóng chết!

Nhìn Tèo xếp đồ để chuẩn bị đi “Hội thảo về du lịch” ở Đồ Sơn, vợ hỏi:
– Sao anh lại tháo nhẫn cưới để lại?
– Đeo nhẫn trời này ấy à! Nóng chết!

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận