Nói dối làm gì@

Tèo đi công tác, nửa đêm nhắn tin về cho vợ: – Em yêu ngủ chưa? Ba giây sau, tin nhắn trả lời từ điện thoại vợ: – Ngủ rồi. Tèo cười, nhắn lại: – Vợ hư quá, lại nói dối rồi. Đã ngủ rồi làm sao mà nhắn tin được? Tin nhắn hồi âm: – Thật đấy. Đúng là vợ anh ngủ rồi mà. Tôi nói dối với anh làm gì? – !!!

Nói dối làm gì@

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Developed by phapphat.com DMCA.com Protection Status