Nhật ký

– Quỷnh: Đố Mắm nhật ký là gì?
– Mắm: Ờ ! Đó là chữ ký của người Nhật!
– Quỷnh: Trời!

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận