Nguyên nhân

– MD (ba hoa):Lúc sáng ở phố tôi có động đất đấy
– TVH: Nói dóc, lúc sáng tôi đi ngang có thấy gì đâu!
– MD: À! Bây giờ thì tôi biết nguyên nhân do đâu rồi
– TVH: (Xách dép)

Rate this post

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận