Nguyên nhân

– MD (ba hoa):Lúc sáng ở phố tôi có động đất đấy
– TVH: Nói dóc, lúc sáng tôi đi ngang có thấy gì đâu!
– MD: À! Bây giờ thì tôi biết nguyên nhân do đâu rồi
– TVH: (Xách dép)

Nguyên nhân

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Developed by chudaibi.net DMCA.com Protection Status