Người vợ tuyệt vời

Rate this post

Hai người bạn nói chuyện với nhau: “Có lẽ mình phải viết đơn xin ly dị”.

– Sao vậy?

– Vợ mình nửa năm nay không thèm nói với mình một câu nào.

– Cậu điên à! Biết tìm đâu ra một người vợ tuyệt vời như thế.

Người vợ tuyệt vời

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top

DMCA.com Protection Status