Người sắp xuất hiện

Thầy bói nói với cô gái: “Sắp tới trong đời cô sẽ xuất hiện một người”.
– Ôi! Người đó thế nào ạ?
– Không tóc, không răng, nặng khoảng 3 ký rưỡi.
– !!!!!

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận