Ngựa phi nước tiểu

Truyện cười Vova
Trong giờ sinh vật giảng về con ngựa. 

Cô giáo hỏi: con ngựa chạy nhanh thì gọi là gì? 

Vova: thưa cô nuớc đại ạ. 

Cô giáo:thế con ngựa chạy chậm thì gọi là gì? 

Vova: thưa cô nước….tiểu ạ
Truyện khác:
  • Tè bằng gì
Nguồn: http://cuoinghiengcuoinga.blogspot.com/

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận