Ngựa phi nước tiểu

Trong giờ sinh vật giảng về con ngựa. 
Cô giáo hỏi: con ngựa chạy nhanh thì gọi là gì? 
Vova: thưa cô nuớc đại ạ. 


Cô giáo:thế con ngựa chạy chậm thì gọi là gì? 
Vova: thưa cô nước….tiểu ạ

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận