Ngựa phi nước tiểu

Trong giờ sinh vật giảng về con ngựa. 
Cô giáo hỏi: con ngựa chạy nhanh thì gọi là gì? 
Vova: thưa cô nuớc đại ạ. 


Cô giáo:thế con ngựa chạy chậm thì gọi là gì? 
Vova: thưa cô nước….tiểu ạ

Ngựa phi nước tiểu

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Powered by benhvienlongxuyen.com DMCA.com Protection Status