Nghĩ đến cha👀

Toà hỏi một bị cáo:
– Khi thực hiện hành vi ăn cướp, anh không nghĩ gì tới người cha già đau yếu sao?
– Thưa toà, có chứ ạ, nhưng tôi chẳng thấy trong cửa hàng đó có thứ gì hợp với ông ấy cả👆

4/5 - (1 bình chọn)

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận