Nghĩ đến cha👀

4/5 - (1 vote)

Toà hỏi một bị cáo:
– Khi thực hiện hành vi ăn cướp, anh không nghĩ gì tới người cha già đau yếu sao?
– Thưa toà, có chứ ạ, nhưng tôi chẳng thấy trong cửa hàng đó có thứ gì hợp với ông ấy cả👆

Nghĩ đến cha👀

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top

DMCA.com Protection Status