Nghề gì?

Hai đứa trẻ nói chuyện với nhau:

– Cha tớ góp phần làm cho xã hội trong sạch.

– Cha cậu làm nghề gì? Ông ấy là cảnh sát à?

– Không, ông ấy không phải là cảnh sát.

– Ông ấy là thẩm phán à?

– Không, ông ấy là nhà sản xuất xà bông.

Nghề gì?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Powered by sosanhnhat.com DMCA.com Protection Status