Ngày trăng lưỡi liềm..

Trong quán rượu, một anh kể chuyện:
– Này, người ta nói rằng diện tích trên mặt trăng đủ cho hàng triệu người sống đấy!
– Đúng là lũ ngu, đến ngày trăng khuyết thì lộn cổ chết cả nút!
– Ừ nhỉ!

Ngày trăng lưỡi liềm..

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Powered by 24htin.net DMCA.com Protection Status