Nên bắt đầu từ…

Trường tiểu học N mời phụ huynh học sinh tới dự.
Thầy giáo chủ nhiệm giới thiệu với những người đến dự cuộc họp về kinh nghiệm giáo dục học sinh.
– Giáo dục trẻ em, đầu tiên cần bắt đầu từ đây – Ông ta chỉ vào đầu mình💀
Phụ huynh của Tèo đứng dậy, nói:
– Tôi giáo dục cậu con trai của tôi, ban đầu cũng bắt đầu từ cái đầu của nó, ai ngờ mới một gậy mà đã lăn ra ngất luôn👆 Thực tiễn chứng minh, vẫn là nên bắt đầu từ mông của con là tốt hơn👆
Nên bắt đầu từ…

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Powered by nhacxuahay.com DMCA.com Protection Status