Nay tắm

AD: Bình sao chạy hối hả vậy?

MR: Thì chạy theo Lan nè!

AD: Có chi hông?

MR: Lan nè! Cho Bình “nay tắm” nhe?

AD: Lan không cho Bình tắm đâu mà sao Bình hỏi kỳ vậy?

MR: Không phải vậy.

AD: Vậy chớ là sao?

MR: “Nay tắm” là “nắm tay” đó mà!

AD: Cái gì?…

Truyện cười khác:

  • Lý do sinh viên thi rớt.
  • Định nghĩa vui về các môn học
Nay tắm

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Developed by gocphunu.com DMCA.com Protection Status