Muốn thành cướp biển👆

Anh Trai: Mai sau em muốn thành thành người thế nào ?
Tèo: em muốn thành cướp biển !
Anh Trai : Ơ đây làm gì có biển để mà thành cướp biển .
Tèo : Em sẽ đi cướp biển quảng cáo của các nhà rồi bán lấy tiền☺

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận