Mừng mùa mưa mới☺

5/5 - (1 vote)

Mênh mải miết mây mời mọc
Mong mỏi màn mưa mãi mịt mờ…
Mưa mau! Mưa mới! Mùa mưa mới
Mát mẻ mọi miền mưa mải mê

Mèo mướp mừng mưa, múa một màn
Mái mơ mải mổ mối miên man
Mấy mực mong mồi mình mũm mĩm
Mang mượt màu mưa mướt mịn màng.

Mấy máng mấy mương mưa mấp mé
Miền mình mai mốt mẩy mùa măng
Mập mạp một màu, mầm mơn mởn
Mỗi một mùa mưa một mỡ màng

Mưa mau, mưa mỏng, mây man mác
May mắn, mùa mưa mới mở màn
Mòng mới mang mào, mèo mẩn mỡ
Một mầm mai mở mắt mơ màng…

Mừng mùa mưa mới☺

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top

DMCA.com Protection Status