Miếng mít Mi mua☺

5/5 - (1 vote)

Một miếng mít Mi mua, mười múi mật
“Măm” một mình, mà muốn mãi mộng mơ .
Múi mòng mọng, mỡ màng, mùi mê mẩn
Mải mê “măm” múi mít, mắt Mi mờ .

Mê mùi mít, Mi miệt mài moi móc
Múi mịn màng, mềm mại, muốn moi mau .
Mút múi mít, mùi mon men mời mọc
Mít mật mít mơ, mơn mởn một màu .

Mê mít mật, Mi mơ màng mộng mị
Mơ một mai mít mọc mấp mé mương .
Mít múp míp, mấy mươi, “măm” mải miết
Mập mạp mau, Mi mơ mộng Mán Mường 

Miếng mít Mi mua☺

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top

DMCA.com Protection Status