Mẹ em tốt thật!

Tèo và người yêu ngồi  tâm sự:
– Nàng: Em thần tượng nhà thơ X, nên muốn đặt tên con chó nhà mình là X. Mẹ em bảo như vậy là sỉ nhục nhà thơ. Em mới đề nghị lấy tên anh đặt cho nó, mẹ em cũng không chịu…
– Tèo: Mẹ em tốt thật!
– Nàng: Mẹ em bảo làm như vậy là hạ nhục con chó nhà em!

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận