Mánh làm ăn kiểu Do Thá[email protected]

Rate this post

  Một tay bác sĩ Do Thái thất nghiệp ở Mỹ ra mở phòng khám tư. Treo biển mỗi lần khám 20 đô, nếu chữa không khỏi đền 100 đô.

     Một tay luật sư thấy ngon ăn vào khám:

     – Tôi bị mất vị giác.

    – Ô kê. Này y tá lấy lọ thuốc ở ô 135 nhỏ vào miệng bệnh nhân. Y tá làm theo. 

     Ôi! Đây là dầu hỏa mà?

     – Chúc mừng ngài đã lấy lại vị giác. Cho xin 20 đô.

     Cay quá, tuần sau tay luật sư quay trở lại:

     – Tôi bị mất trí nhớ. 

    – Ô kê. Y tá lấy thuốc ở ô 135 cho bệnh nhân. 

     – Khoan, đó là dầu hỏa mà? 

     – Chúc mừng ngài đã lấy lại trí nhớ. Cho xin 20 đô.

      Tuần sau nữa tay luật sư quay lại: Tôi không nhìn thấy gì? 

     Bệnh này chúng tôi chịu. Đây là 100 đô mời ngài cầm lấy. 

    – Cái gì? Đây là 20 đô chứ đâu phải 100 đô?

    – Chúc mừng ngài đã lấy lại thị giác. Cho xin 20 đô.

Mánh làm ăn kiểu Do Thá[email protected]

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top

DMCA.com Protection Status