Lotte 15 tầng😁

Teo o ngoại tỉnh vào Hà Nội chơi, đứng ngửa cổ nhìn tòa Lotte. Đang say sưa đếm thì có anh đầu gấu ra hỏi, mày nhìn gì đấy? – Em đang đếm tầng tòa nhà này ạ. Cao quá anh nhỉ. – Ai cho mày tự tiện đếm, đã xin phép ai chưa? – Dạ em không biết ạ. – Một tầng là 10k. Đếm được bao nhiêu tầng rồi? – Dạ, 15 tầng ạ! – Trăm rưởi đưa đây! Lượn! Đợi anh đầu gấu đi khuất, anh ngoại tỉnh lẩm bẩm: – Bố thằng ngu, tao đếm hết mẹ cả 65 tầng rồi. Hí hí…

Lotte 15 tầng😁

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Powered by uberforstartups.com DMCA.com Protection Status