Lời cảm ơn !

Ở bưu cục nọ, có một lá thư; Ngoài bì thư ghi : “ Nơi nhận : Thượng đế” . Dĩ nhiên là lá thư không thể gửi nó đi được, họ bèn mở ra xem; thư viết: – “Kính Gửi Thượng đế! Tôi tên là Tèo – một công dân tội nghiệp, nay đã 80 tuổi. Suốt cả đời, tôi chẳng đòi hỏi gì. Nhưng hiện nay tôi đang rất cần 100 đôla. Xin Người hãy rủ lòng thương mà ban số tiền đó cho kẻ già này”. – Cả bưu cục mủi lòng, mỗi người quyên góp một ít tiền, được 90 đôla gửi cho ông Tèo. Hôm sau, Tèo gửi thư khác, cũng cho Thượng đế. Lần này ông giám đốc gọi tất cả nhân viên tới bóc thư ra để nghe đọc “lời cảm ơn”: – “Thưa Thượng đế, tôi xin cảm ơn Ngài với tấm lòng sâu sắc. Nhưng tôi báo lại cho Ngài biết; tôi chỉ nhận được có 90 đôla, còn 10 đôla đã bị bọn Bưu cục “ăn cắp” mất rồi!!!??”.

Lời cảm ơn !

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Developed by webtruyenhay.com DMCA.com Protection Status