…lên toàn thế giới.

 

Vova đang đi trong hành lang của trường, mang theo quả địa cầu to tướng thì gặp cô giáo:
– Vova, em đi đâu vậy?
– Thưa cô em đi vệ sinh.
– Thế em mang theo quả địa cầu làm gì?!!!
– Cô có biết cảm giác sung sướng như thế nào khi …. lên toàn thế giới

– cô ??!!!

…lên toàn thế giới.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Powered by tinhthuc.com DMCA.com Protection Status