Làm sao biết được

Rate this post

– TĐ hỏi thăm TVH mới bị mất ví: Cậu bị mất bao nhiêu tiền?
– TVH: Ko biết được. Đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy thì làm sao tớ biết mất bao nhiêu.
– TĐ: ???

Làm sao biết được

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top

DMCA.com Protection Status