Làm Giàu☺

Làm giàu không khó, nhưng khó ở chỗ làm mãi mà không giàu!
Tiền thì không thiếu, mà nhiều thì hông có.
Thất bại vì ngại thành công☺☺

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận