Làm gì

Cô giáo:
– Petia, bố em làm nghề gì?
– Kỹ sư


– Lena, thế bố em làm nghề gì?
– Giám đốc nhà hát
– Vova, thế còn bố em?
– Ông ấy chết rồi.
– Thế ông ta làm gì trước khi chết?
– Rên rỉ

Làm gì

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Powered by reviewchiase.com DMCA.com Protection Status