Lác ‘cà khịa’ thọt

Rate this post

Hai ông lác và thọt gặp nhau tại cầu thang nhà chung cư.

Vốn không ưa nhau từ lâu nên ông lác gây sự:

– Mày thích nhìn đểu tao à?

Không kiềm chế nổi, ông thọt tức giận:

-Ông lại song phi cho mày phát bây giờ.

Lác ‘cà khịa’ thọt

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top

DMCA.com Protection Status