Lá thư của Tèo☺

Thư gửi cô giáo của Tèo chỉ viết mỗi một dòng: “Cô ơi, em yêu cô!”.
Cô giáo đọc xong rồi viết lại: “Nhưng mà cô không thích trẻ con”.
Tèo lại viết tiếp: “Cô đừng lo, chúng ta sẽ phòng ngừa đàng hoàng chứ”☺☺

Lá thư của Tèo☺

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Powered by meosuckhoe.net DMCA.com Protection Status