Là …Ajinomoto ạ

Rate this post

Cô giáo: Ai là người đầu tiên phát hiện ra châu Mỹ?
Học sinh: Thưa cô, ông Columbus ạ.
– Rất tốt, 10 điểm. Vậy ai là người đã đi vòng quanh thế giới?
Tèo giơ tay:
– Dạ, ông Ajinomoto ạ!
Là …Ajinomoto ạ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top

DMCA.com Protection Status