Kiểm tra miệng

Rate this post

Cả lớp đang chăm chú nghe giảng… bỗng một tràng “pháo” ròn tan vang lên. Thầy giáo quắc mắt:

– Ai?

Lớp trưởng Vova nói ngay:

– Thưa thầy là Joe “đánh rắm” đấy ạ!

– Hỗn! Vova đâu, lấy sổ ra cho nó 2 điểm.

kiểm tra miệng

– Thưa thầy, cho vào môn nào ạ?

Thầy giáo suy nghĩ hồi lâu rồi phán:

– Cho vào môn ngoại ngữ.

– Thưa thầy cho vào mục nào ạ?

Thầy giáo còn đang ngắc ngứ thì Vova nói ngay:

– A, em nghĩ ra rồi. Mục kiểm tra miệng.

Kiểm tra miệng

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top

DMCA.com Protection Status