Kiểm điểm cuối năm☺

5/5 - (1 vote)

Tại cuộc họp kiểm điểm cuối năm
Thủ trưởng kiêm Bí thư chi bộ nói với nhân viên: “Các đồng chí cứ vô tư nhận xét những nhược điểm của tôi, nhưng trước hết tôi xin tự phê bình là mình có hai nhược điểm là “nhớ dai” và “thù vặt”, mấy chục năm nay không khắc phục được mà ngày càng trầm trọng hơn!”👆
Kiểm điểm cuối năm☺

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top

DMCA.com Protection Status