Không muốn trở về☺

Tại một quốc gia Phi Châu nọ, nơi có mức sống rất thấp so với thế giới, mặc dù vậy vị tổng thống của họ vẫn quyết định thể hiện “tầm nhìn ra trông rộng” của mình, ông cho triệu tập họp quốc hội và đề xuất một chương trình khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia có chủ đề: Đưa người lên mặt trăng.
Quốc hội bàn luận rất sôi nổi mấy ngày liên tiếp. Đến ngày thứ năm thì vị bộ trưởng đời sống và dân sinh đã khẽ khàng can tổng thống:
– Tôi nghĩ là chúng ta nên dừng chương trình khoa học này lại!
– Tại sao? – Vị tổng thống tỏ vẻ rất phật ý
– Dạ bởi vì tôi e rằng người của chúng ta cùng các phi hành gia khi lên đó sẽ không muốn trở về☝
Không muốn trở về☺

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Developed by truyenhayvn.com DMCA.com Protection Status