không khí ở đây thế nào?

5/5 - (1 vote)

Khách du lịch hỏi chủ một nhà trọ trong làng:
– Này ông chủ, không khí ở đây thế nào?
Có tốt không vậy?
– Về việc này thì ông khỏi chê, tốt đến nỗi mà chúng tôi đã phải đầu độc mãi một cụ già nhất làng mới có dịp khai trương nghĩa địa đấy👇

không khí ở đây thế nào?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top

DMCA.com Protection Status