Không được chọn là may

– Cả kỹ sư lẫn nhà báo cùng cầu hôn với con gái tôi.

– Thế ai là người may mắn?

– Tay nhà báo. Vì con gái tôi thích anh kỹ sư hơn.

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận