Không để mắt tới

– Lan: Sao mỗi lần tớ mở đĩa nhạc cậu lại nhắm mắt vào?
– Hồng: Vì tớ hứa là sẽ không để mắt tới nó nữa với mẹ tớ rồi!
– Lan: ???

Rate this post

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận