Không đẻ được.

Rate this post

Một hôm Natasa mặt mày hớn hở khoe với Vova:
– Tớ biết người lớn làm thế nào để đẻ con rồi.
Vova tặc lưỡi:


– Tưởng gì… Tớ còn biết làm thế nào để không đẻ được nữa kia!

Không đẻ được.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top

DMCA.com Protection Status