Không đẻ được.

Một hôm Natasa mặt mày hớn hở khoe với Vova:
– Tớ biết người lớn làm thế nào để đẻ con rồi.
Vova tặc lưỡi:


– Tưởng gì… Tớ còn biết làm thế nào để không đẻ được nữa kia!

Rate this post

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận