Không đánh lại

– Quỷnh: Ở lớp có bạn đánh Quỷnh không dám đánh lại!
– Mắm: Chuyện lạ à nghen! Nhưng tại sao bạn ấy lại đánh Quỷnh?
– Quỷnh: Vì quỷnh đánh bạn ấy trước!!!
– Mắm: Hừ! Biết ngay mà!

Không đánh lại

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Powered by xemtruyenhay.com DMCA.com Protection Status