Khoái trá

Hỏi: Con ốc sên nói gì khi cưỡi trên lưng con rùa đang băng qua đường?
Đáp: Yahoo!

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận