Khỉ đẹp quá☺

Tèo đang đi chơi thì thấy Lan đang dắt chó đi dạo liền chạy lại và nói:
– Ôi em có con khỉ đep quá.
Lan đáp : 
– Đây là chó mà Tèo.
Tèo trả lời:
– Tớ đang nói truyện với con chó này mà☝

Chia sẻ bài này với bạn bè

Bình luận