Khỉ đẹp quá☺

Rate this post

Tèo đang đi chơi thì thấy Lan đang dắt chó đi dạo liền chạy lại và nói:
– Ôi em có con khỉ đep quá.
Lan đáp : 
– Đây là chó mà Tèo.
Tèo trả lời:
– Tớ đang nói truyện với con chó này mà☝
Khỉ đẹp quá☺

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top

DMCA.com Protection Status