Khỉ đẹp quá.

Vova đang đi chơi thi thấy Nana đang dắt chó đi dạo liền chạy lại và nói:
Ôi em có con khỉ đep quá.

Nana đáp : đây là chó mà Vova.
Vova trả lời: tớ đang nói truyện với con chó này mà.
Khỉ đẹp quá.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Scroll to top
Developed by caodiamond.com DMCA.com Protection Status